Search
  • ליאת מצמבר

לפתוח עסק מזון קטן זה בכלל אפשרי?לאורך השנים שמעתי את המשפט הזה הרבה, בעיקר מבעלי עסקים קטנים בתחום הקונדיטוריה, אבל בהחלט לא רק מהם.

תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון) מהוות את הקווים המנחים והבסיסיים למפעלי מזון ולמרות שהתקנות אינן מגדירות גודל מינימלי לעסק עולות מהן באופן ישיר ועקיף דרישות רבות המקשות על פתיחת עסק יצרני בפחות מ-70 מ״ר.

מפעל לייצור מזון נדרש, בין היתר, בתשתיות הבאות:


מחסן , מקרר ומקפיא לחומרי גלם

מחסן לחומרי אריזה

מחסן, מקרר ומקפיא לתוצרת מוגמרת

קבוצה סניטרית לעובדים הכוללת חדר הלבשה, מקלחת, שירותים וחדר אוכל

חדר שטיפת כלים

חדרי עיבוד נפרדים למזון שאינו מוכן לאכילה וכזה שהינו מוכן לאכילה ללא טיפול תרמי (למשל עיבוד בצק בנפרד מהכנת קצפות וקינוחים קרים)

חדר אריזה

במאפיה- חדר אחסנת קמח וחדר ניפוי (יכולים להיות יחד).

בקייטרינג- חדרי עיבוד נפרדים למזון מהחי- בעלי כנף, בהמות ודגים.

עסקים המקבלים פירות וירקות טריים נדרשים בחדר שטיפה וחיטוי וחדר חיתוך ועיבוד נפרדים.

כמו כן, אחסנת פירות וירקות גולמיים, ביצים ומוצרים גולמיים מהחי נדרשים באחסנה בנפרד מכל מוצר אחר ואף זה מזה (ירקות גולמיים בנפרד מביצים גולמיות, בשר בעלי כנף בנפרד מבשר בהמות, וכו).

ועוד

ועוד

לכל הדרישות ישנו הסבר הגיוני אך, עם זאת, מגביל וחוסם עבור עסקים קטנים


שטח = כסף


על אחת כמה וכמה כאשר מתבצעת הקצאת שטח יקר לחדרים פיקטיביים, שלא יהיו בשימוש, במקום להשתמש בשטח לפעילות יצרנית ומכניסה.


דמי השכירות של מבנה גדול הינם הוצאה גדולה ויקרה העלולה להביא לסגירת העסק ואפילו למנוע הקמתו מלכתחילה אם ההכנסות לא יכסו על ההוצאה.

בשנים האחרונות פעלה קבוצת קונדיטורים צעירים בניסיון לקבלת הקלות, ובמאי 2019 פורסמו הקלות למאפיות וקונדיטוריות קטנות. עם זאת, ההקלות רלוונטיות לעסקים בעלי היקף יצור קטן מאוד ועל כן אינם תקפות עבור עסקים רבים.

ההקלות הקיימות היום רלוונטיות רק ליקבים או לעסקים העומדים בכל התנאים הבאים:

- קונדיטוריה או מאפיה

- עד 200 ככרות לחם או 200 ק״ג תוצרת ליום

- עד 5 עובדים, מכירה במקום

- עד 30% שיווק סחורה החוצהמאחר ומגמת ההקלה המבורכת טרם הגיעה לכלל העסקים (קיימת היום רק עבור יקבים, מאפיות וקונדיטוריות קטנות), אין לנו ברירה אלא להסתפק בתכנון יצירתי.

תכנון טוב יאפשר לנו להכניס את כלל התשתיות המחוייבות והנדרשות בעסק תוך צמצום השטחים ה״מיותרים״ (מסדרונות...) ויקל על פתיחת העסק בשטח מוגבל תוך עמידה בדרישותת הרגולטוריות.אז אפשר לפתוח עסק קטן, רק תזכרו, שלא תמיד אפשר יהיה להכניס בשטח מצומצם את כל הפעילויות ולפעמים צריך יהיה להתפשר על מנת לקבל את רישיון הייצור.


אז שיהיה בהצלחה,

ליאת


הקלות בכללי שירות מזון הארצי ליקבים קטני
Download • 159KB


הנחיות- גמישות בדרישות ממאפיות וקונדיטור
Download • 321KB


17 views0 comments