top of page

ליווי תברואתי

לפעמים, גם עסקי המזון הותיקים והמנוסים צריכים הכוונה מקצועית ועסקים חדשים מרגישים שאין להם את מי לשאול, בשביל זה אני פה :)

 

מוזמנים לבחור משני מסלולי הליווי הבאים או להתאים אישית את המסלול המתאים עבורכם

  1. ליווי אינטנסיבי - הדרכה וליווי אינטנסיביים בהיקף של מספר שעות קבוע מדי שבוע. במהלך המפגשים יודרכו העובדים ומנהלי העסק לגבי תנאי ייצור נאותים במפעל מזון, יתבצעו מבדקי דמה בדומה למתכונת ביקורות מחלקת שירות המזון במשרד הבריאות ויאותרו נקודות החולשה לחיזוק. כמו כן, ינתן ליווי בתהליכי חידוש והארכת רישיון הייצור ו/או רישיון העסק וייצוג העסק מול משרד הבריאות והרשות המקומית. תדירות המפגשים הגבוהה מאפשרת קידום וטיפול מהירים בבעיות שונות ומתן מענה ממוקד ומיידי.

  2. ליווי מתמשך - הדרכה וליווי תברואיים בהיקף שיקבע מראש אחת לחודש,  במהלך המפגשים יתבצעו הדרכות לעובדים ולמנהלים, יתבצעו ביקורות דמה וכן ינתן ליווי בתהליכי חידוש והארכת רישיון הייצור וייצוג מול משרד הבריאות ורשות מקומית. היקפו של הליווי המתמשך מצומצם יותר, ביחס לליווי האינטנסיבי, והוא מיועד לשיפור כללי ותחזוקה שוטפת של רמת האיכות וההיגיינה ולפתרון בעיות נקודתיות.

bottom of page